Home

CV English

CV English 2018

Specialisme

Willemijn Maas is werkzaam als toezichthouder, verandermanager en sparringpartner op strategisch niveau. Ook is zij beschikbaar voor coaching van beginnend bestuurders en toezichthouders.

De laatste twee jaar heeft zij gewerkt als Directeur HR&Communicatie bij de Volksbank, waar ze heeft gewerkt aan de cultuurverandering binnen de bank en het verbeteren van het imago van de bank. Zij deed dat als sparringpartner voor de Raad van bestuur en de RvC en door de HR afdeling te reorganiseren en te innoveren.

Zij is haar bedrijf gestart na een loopbaan waarin ze 13 jaar werkte als Algemeen Directeur en als Toezichthouder van diverse organisaties. Aanvankelijk bij de HES/Hogeschool voor Economische Studies (en haar rechtsvoorgangers) te Amsterdam, vervolgens ruim 7,5 jaar bij de AVRO, een van de grootste publieke omroepen van Nederland. deze ruime bestuurlijke en management ervaring heeft haar overtuigd dat strategisch advies gepaard moet gaan met de verantwoordelijkheid voor implementatie. Zij draagt dan ook graag de (mede) verantwoordelijkheid voor het hele traject van advies tot uitvoering daarvan.

In beide organisaties heeft zij succesvol leiding gegeven aan fusietrajecten (HES/HvA en AVRO/TROS). Verder heeft zij in beide organisaties veranderingen geleid op het terrein van digitalisering, organisatiestructuur, bedrijfsvoering, de externe positionering, innovatieve onderwijs en mediaconcepten en het ontwikkelen en tot stand brengen van een nieuwe ontmoetingsplek voor professionals en publiek in het Vondelpark in Amsterdam.

Willemijn combineert een scherp analytisch vermogen en strategisch inzicht met een praktische commerciële insteek om een strategische koers optimaal te implementeren. Haar sterke communicatieve vaardigheden en de mogelijkheid om mensen te enthousiasmeren helpen daar bij.

Haar grote kracht is het zich snel kunnen inwerken in een volledig nieuw werkveld, waarin ze doelgericht naar concreet resultaat toewerkt. Daarin wordt ze gedreven door openheid, nieuwsgierigheid en een sterk verbindend vermogen.

Verandermanagement, innovatie, netwerken opbouwen, merken profileren, kansen benutten: dat zijn zaken waar ze sterk in is, veel energie in stopt en ook weer uit haalt.

specialisme

Activiteiten en Producten

RECENTE ACTIVITEITEN en AANBOD VAN PRODUCTEN

Beschikbaar als partner van RvB’s en RvC’s om ze te adviseren en te begeleiden bij benodigde transities of te begeleiden bij zelfevaluaties. Ik doe dit vanuit het idee dat advies en begeleiding niet ophoudt bij een plan, idee of product, maar doorgaat bij de implementatie. Dat vergroot de kans op succes en een duurzaam resultaat. Bij zelfevaluaties is mijn uitgangspunt de Corporate Governance Code. Mijn rol is te zorgen dat de juiste onderwerpen aan de orde komen en dat ik als gespreksleider zorg voor een sfeer van vertrouwen waarin eerlijk feedback aan elkaar wordt gegeven. Geen vrijblijvendheid, maar echt een evaluatie met impact.

Daarnaast beschikbaar als coach voor (beginnend) bestuurders en toezichthouders.

de Volksbank N.V

Directeur HR&Communicatie; Opdracht: cultuur van de bank helpen veranderen, missie en profiel duidelijker communiceren. Initiëren en begeleiden van bezuinigingen en reorganisatie bij de afdeling HR en bij de Top 50 van de bank. 1 februari 2016- 1 oktober 2017
www.devolksbank.nl

VGN

Interim directeur van de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland van 1 augustus 2015-1 februari 2016
www.vgn.nl

RTVNH/AT5/POA

Opdracht om te onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om BTW-problematiek van Publieke Omroep Amsterdam (POA) en AT5, ontstaan door afschaffen van de “Printprijsregeling”, structureel op te lossen en tegelijk een vernieuwingsslag te maken door samenvoeging AT5 en POA.  juni 2015 – januari 2016
www.rtvnh.nl

RNW

 • Vervolg Adviesopdracht van Raad van Toezicht en Directie van november 2014 tot en met januari 2015
 • Adviesopdracht van Raad van Toezicht oktober 2014
  • Analyse en quick scan van de organisatie en strategisch advies
  • Begeleiden van de directie bij het noodzakelijke veranderproces om van een organisatie die 100% afhankelijk is van subsidie te transformeren naar een vraaggestuurde organisatie die haar eigen inkomsten binnenbrengt;
   www.rnw.org

 

 

 


TOEZICHT EN COMMISSARIATEN

VOORHEEN

 • Lid Raad van Commissarissen USGpeople
 • Lid Raad van Toezicht Prins Bernard Cultuurfonds
 • Lid Raad van Toezicht Unicef
 • Lid Raad van Advies Liberty Global
 • Lid Raad van Commissarissen I Care
 • Bestuurslid Stichting AKN
 • Lid College van participanten uitgeverij Bindinc B.V
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 • Lid Raad van Advies NintesOVERIGE ACTIVITEITEN

Juryvoorzitter “The Art of impact”,
georganiseerd door het Mondriaanfonds
December 2015.

Dagvoorzitter “Inspraakavond Koningin Wilheminaboulevard Noordwijk”,
georganiseerd door Gemeente Noordwijk
30 Juni  2015.

Lezing “Strategie, Innovatie en social media”
georganiseerd door PDMA.NL (Product Design and
Marketing Association)
Amsterdam Business School UvA, Amsterdam 10 maart 2015.

Lezing “5 take aways for Corporate leaders about
innovation” bij symposium “Innovate like a startup”,
georganiseerd door The Nextspeaker.
Amsterdam, 4 november 2014.

Dagvoorzitter  “Business Agility”, 31e Industria Congres,
georganiseerd door Technische Bedrijfskunde TU
Eindhoven. Eindhoven,  25 Oktober 2014.

Lezing “Cultureel Ondernemerschap”
en paneldiscussie bij een ledenbijeenkomst van
VNO-NCW Amsterdam in het Cobramuseum te
Amstelveen, 2 oktober 2014.

activiteiten

Lezing “Geen woorden maar daden”
en paneldiscussie bij de conferentie van
de Boekmanstichting n.a.v de publicatie;
Afstemmen op cultuur, publieke omroep
in een crossmediaal landschap; 15 april 2014.

Coachen van opkomend vrouwelijk talent in de
media op verzoek van “Vrouw en media” aan
vrouwen in managementposities in de media.
Voorjaar/zomer 2014.

Jurylid Afstudeerprijs Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten; lichting 2012
en 2013.

Gastcollege voor studenten Businessstudies
aan de Erasmus Universiteit als onderdeel van
the Women’s Conference, STAR MANAGEMENT,
Rotterdam, 17 Oktober 2012.

Lid visitatiecommissie tbv externe beoordeling
van het Kenniscentrum Communicatie en
Journalistiek van de Hogeschool van Utrecht;
voorjaar 2012

Coachen van opkomend talent bij de
Gemeente Amsterdam op verzoek van de
gemeente ihkv een project om meer diversiteit
in topfuncties te bereiken, Voorjaar 2011.

Presentatie Mediaparkjaarcongres, 26 juni 2012
over nieuwe vormen van binding met publiek,
vereniging nieuwe stijl, onderzoek daarnaar
met SEO en de plek van Vondel CS daarin.

Lezing over het gebrek aan diversiteit in
‘Hilversum’ en hoe dat te veranderen., voor
leden van Atana ( vereniging die deelname
bevordert van mensen met een biculturele
achtergrond in besturen van Culturele
instellingen), Arti en Amicitiae, 20 maart 2012.

Lid Visitatiepanel NQA tbv Stenden
Hogeschool bacheloropleiding Media en
Entertainment Management; voorjaar 2013.

Referenties

REFERENTIES


“Willemijn heeft als directeur HR&Communicatie op een outside-in manier haar bijdrage geleverd aan een andere manier van bankieren waar de Volksbank voor staat; zij heeft een scherp oog voor wat mensen drijft en zij is daarbij een stimulerende sparring partner”

— MAURICE OOSTENDORP, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR DE VOLKSBANK N.V


“Willemijn had een groot aandeel in het realiseren van een nieuw, bestendig leven voor AT5. Het begon met een visie op de niet vanzelfsprekende mix van stadszender, regionale omroep, stadsbestuur, landelijke omroep en mediabedrijf. Toen kwamen de ondernemingszin, de kunst van het samenwerken en de noodzakelijke ausdauer. Zo bereik je resultaat. En dat alles steeds met een jaloersmakend goed humeur.”

— FRITS CAMPAGNE, CEO DE PERSGROEP NEDERLAND


“Willemijn heeft ruime ervaring in het op moderne wijze leiding geven aan grote organisaties . Het managen van complexe veranderingsprocessen is een specifiek ervaringsgebied van Willemijn . Zichtbaarheid , openheid, vasthoudendheid  en steeds opererend volgens de gestelde  doelen zijn bij haar belangrijke kenmerken. Tegelijk weet ze mensen aan haar te binden & te motiveren. Transparantie naar toezichthouders is voor haar vanzelfsprekend.”

— PAUL SMITS, BESTUURSVOORZITTER AVRO

LEES MEER


“Samenwerking met Willemijn was altijd inspirerend en effectief. Als wethouder van Amsterdam had ik met haar te maken toen zij voor de AVRO twee projecten wilde realiseren; VondelCS, het huis voor media en cultuur en de overname van AT5. Voor beide was zij zeer gemotiveerd en vasthoudend en dat bleef niet zonder resultaat.”

— CAROLIEN GEHRELS, EUROPEAN DIRECTOR BIG URBAN CLIENTS, ARCADIS NV,


Ik heb Willemijn Maas in verschillende rollen meegemaakt als een creatieve bestuurder en een alerte, voortreffelijke toezichthouder. Ze is zeer betrokken bij alles waar ze mee bezig is, en volstaat niet met een afstandelijk advies, maar volgt ook implementatie en uitvoering op de voet.”

— ALEXANDER RINNOOY KAN, VOORZITTER RVT PRINS BERNARD CULTUURFONDS, HOOGLERAAR UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.

 

Samenwerkingspartners

Voor sommige opdrachten is specialistische deskundigheid nodig die zij
zelf niet heeft, dan beschikt Willemijn over een netwerk van specialisten
waar zij graag mee samenwerkt. O.a werkt zij samen met Focus Orange, Reframing Studio en Day

Voor lezingen en dagvoorzitterschappen
is Willemijn te boeken via ‘het sprekersburo’, Zijspreekt of ‘the nextSpeaker’

 

 

Ervaring

Publicaties & interviews

 PUBLICATIES

Maas, W. Geen woorden maar daden; Nieuwe publieksgroepen voor cultuur bij de AVRO, Boekman 98 Afstemmen op Cultuur; Publieke omroep in een crossmediaal landschap; Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, Voorjaar 2014, 26ste jaargang.

Maas, W. Early detection of speech and language delays in the Netherlands. The case for integrating primary and secondary prevention, Child: Care, Health and Development, volume 26, number 2, Blackwell Science Ltd London, March 2000.

Maas, W., Houben, F., Klaassen, A., Preventieve logopedie voor kinderen van 0-6 jaar, uitgave Hogeschool van Amsterdam/Scheltema Educatief, juni 1998.

Dharmaperwira-Prins, R., Maas, W., Afasie: beschrijving, onderzoek, behandeling, Swets & Zeitlinger, Lisse, 1987, 1ste druk, 1998, 8ste gewijzigde druk, 2005, 10de druk.

Dharmaperwia-Prins, R. Maas, W., Logopedisch onderzoek van de volwassen afasiepatiënt. Logopedie en Foniatrie, jaargang 59, nr. 4, 1987.

publicaties

INTERVIEWS

NRC Handelsblad, NRCWEEKEND, zaterdag 21 December & Zondag 22 December 2013, Wilfred Takken; Dagboek 2013. Wilfred Takken heeft me een jaar gevolgd. Over mijn laatste jaar als Algemeen Directeur van de AVRO, gekenmerkt door fusie met de TROS en protesten tegen bezuinigingen, ontslag van medewerkers.


Algemeen Dagblad, donderdag 17 oktober 2013, Annemart van Ree Over het Televizierring Gala en de AVRO programmering


Telegraaf, maandag 14 oktober 2013, Marcel Frost; “Vertrekkende blikt terug en vooruit” Over oa de invloed en grilligheid van de politiek.


Lof, nr 28 na jaar 2013, Renate Tromp, “Vrouwen met kracht”, rolmodel next generation.
Over vrouwen in hogere management posities die jonge veelbelovende vrouwen aanwijzen als nieuwe rolmodellen. Ik koos voor Nicky Westerhof en vertel waarom.


Telegraaf, vrijdag 13 augusutus 2013, Stan Huygens, Over lancering: Uitcetera, het nieuwe blad voor leden van de AVRO.


Broadcastmagazine, het mediablad – 06/2013 – jaargang 24, Ton F. van Dijk.
Interview in de serie Captains of Media; Persoonlijk verhaal over mijn loopbaan, werk; Vondel CS, AT5, Fusie en een beetje over mijn prive.


NRC Handelsblad Maandag 10 December & Dinsdag 11 December 2012, Jan Willem Hordijk en Wilfred Takken.
Over TV-bedrijven die naar Amsterdam lonken


Pauw en Witteman, (06 december 2012) — Bezuinigingen op publieke omroep.
http://pauwenwitteman.vara.nl/media/198454


FD.weekend, zaterdag 6 Oktober 2012, Michiel Goudswaard, tekst, Anette Brolenius. “Moeders met macht”,
Over het afstudeer project van Anette Brolenius, fotograaf. De Foto’s hangen later in de gangen van de Tweede kamer en worden ook gebruik t in Lof, zie 4.


Lees meer

Opzij; nr 9 September 2012, 40ste jaargang; Margriet van der Linden;
Gesprek met Karen de Bok, Willemijn Maas, Shula Rijxman over meer vrouwen op televisie en in hogere posities in de Media.
Ik probeer het gesprek om te buigen naar meer diversiteit in het algemeen en niet alleen mannen en vrouwen.


BMTV (26 juni 2012) — Interview met Willemijn Maas als directrice van de AVRO, over VodelCS en leden.
https://www.youtube.com/watch?v=mn45D9wLJj8&list=UULyT8Ja7Ah-aVu3y5q_Vg2g


Spreekbuis, speciale Editie: MediaparkJaarcongres 2012, juni 2012; Bas Nieuwenhuijsen. Over Publiek private crossmediale samenwerking; n.a.v de overname van AT5 door de AVRO, Het Parool en RTVNH.


Fast Moving Targets, (24 maart 2012) — TopNames SxSW special uit Austin,Texas. 12.14 – 16.25 min.
https://www.youtube.com/watch?v=ObCO8X449V0


Het Parool, Donderdag 16 februari 2012, Christjan Knijff. Over de nieuwe toekomst van AT5 en de overname door AVRO, Het Parool en RTVNH.


Nieuwe Revue, nr 1, 4 januari t/m 10 januari 2012, Libben Reeskamp
Over mijn loopbaan, de fusie tussen AVRO en Tros en het profiel van de AVRO, over overname AT5, en over de locatie in het Vondelpark (later Vondel CS)


De Volkskrant, zaterdag 7 januari 2012, Sterre Lindhout,
In de rubriek: De keuzes van …., …OF…
Over diversiteit en het gebrek daaraan in Hilversum, hoge hakken, werk en vrije tijd etc.


Het Parool, zaterdag 24 december 2011, Lorianne van Gelder, terugblik op 2011, waarin een nieuw onderkomen werd aangekondigd in het Vondelpark, voormalig Filmmuseum, de Fusie met de Tros werd aangekondigd, en tot slot de overname van AT5. Maar ook over aangekondigde bezuinigingen op Kunst en op de Publieke omroep.


Dagblad de Pers, vrijdag 16 december 2011, Mark Koster, Dubbelinterview met Barbara van Beukering en Willemijn Maas over hun idee over overname van AT5 en de achtergronden van dat idee.


AVROmeesterjacht (28 april 2011) — AVRO’s directeur Willemijn Maas maakt de winnaar bekend van de crossmediale formatwedstrijd.
https://www.youtube.com/watch?v=gwvdCDuNPf0


Spreekbuis, 11 februari 2011, Bas Nieuwenhuijsen, eerste van een reeks over het scholen van het voltallige AVRO personeel in crossmediaal denken en werken.


Broadcastmagazine, het mediablad – 10/2010 –jaargang 22, Annemiek Schrijver in de rubriek: Luncht met…
Over leiderschap over leden en het zoeken naar nieuwe vormen van legitimatie en binding met het publiek en hoe de locatie Vondelpark daarin past.


Het Nieuwe TV Kijken, (1 December 2010) — Interview met Willemijn Maas van de AVRO, opgenomen tijdens het congres Het Nieuwe TV Kijken, dat gehouden werd op 28 mei 2010 in het Barbizon Palace Hotel in Amsterdam. https://www.youtube.com/watch?v=UHNKQYJk2gk


Spreekbuis, 5 november 2010, Bas Nieuwenhuijsen,
Over de vernieuwde strategie van de AVRO die gepaard gaat met een reorganisatie en bezuiniging.


AVRO (15 oktober 2010) — Reactie Willemijn Maas (AVRO) op korting kunstsubsidies.
https://www.youtube.com/watch?v=rfBs45EtUlE


Zicht, magazine van Boer&Croon, najaar 2009, Peter Kustermans,
Over de identiteit en de zichtbaarheid van de AVRO


Contact

Contactinformatie

 • E

  WM@willemijnmaas.nl

 • T

  +316 209 718 53

contactformulier

Uw e-mail is ontvangen.